0 votes
Will You Go Lassie Irish or Scottish?

1 Answer

0 votes
"Wild Mountain Thyme" (also known as "Purple Heather" and " Will Ye Go, Lassie, Go ?") is a Scottish / Irish folk song.
...